Web Site Builder

dr Wojciech Kasprzyk

doktor prawa konstytucyjnego, prawnik

OFERTA USŁUG

Prawo rodzinne

Umowy, własność i posiadanie, dobra osobiste, gwarancja i rękojmia, prawa konsumenta, sprawy mieszkaniowe, odszkodowania, upadłość konsumencka.

Prawo cywilne

Rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, wspólność i rodzielność majątkowa, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, adopcja, opieka i kuratela.

Prawo spadkowe

Dziedziczenie ustawowe, testament, postępowanie spadkowe, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, zapis i polecenie, podatek od spadku.

Prawo pracy 

Umowa o pracę (zawarcie, rozwiązanie, wygaśnięcie), wynagrodzenie za pracę, obowiązki pracodawcy i pracownika, czas pracy, urlopy pracownicze, bezpieczeństwo i higienia pracy, układy zbiorowe pracy, łamanie praw pracownika.

Prawo karne

Zasady odpowiedzialności karnej, kary i środki karne, zatrzymanie i środki zapobiegawcze, poszukiwanie oskarżonegi i list gończy, śledztwo i dochodenie, akt oskarżenia, wyrokowanie i wyrok łączny, koszty procesu.

Prawo administracyjne

Terminy załatwiania spraw, zasady doręczeń, zasady postępowania administracyjnego, decyzja administracyjna, uchylenie, zmiana i stwierdzenie nieważności decyzji, beżczynność organu, przewlekłość postępowania, opłaty i koszty postępowania.

Jestem członkiem

Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego

Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne jest Stowarzyszeniem ludzi zaangażowanych w sprawy lokalnych społeczności, pragnących uczestniczyć w działaniach naukowych z dziedziny oświaty, wychowania obywatelskiego i rozwoju człowieka.

Jako Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne chcemy kreować działania zainspirowane przepisami Konwencji o prawach dziecka, Ideą Wolności wyrażoną w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz innymi aktami prawa krajowego i międzynarodowego wywodzącymi się z poszanowania dla emancypacji ruchów społecznych. Pragniemy współpracować ze wszystkimi środowiskami, których działania skierowane będą na popularyzację wiedzy, aktywizację społeczeństwa i rozwój. 

Zapoznaj się z zespołem specjalistów i wybierz kogoś dla siebie.

Partnerzy z
Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego!

Aktualności

UMÓW SIĘ NA
PORADĘ PRAWNĄ!

Podania Psychopedagogiczna w Bolesławcu 
59-700 Bolesławiec, Aleja Tysiaclecia 2

Rejestracja telefoniczna: +48 733 379 538

Rejestracja Whatsapp: (+48) 733 379 538
Rejestracja Gadu Gadu: 4136117
E-mail: poradniabc@psychopedagog.eu